זכויות יוצרים

 1. כללי

  1.1 אתר "מכללת קליניק 21" (להלן: "האתר" או "מכללת קליניק 21") משמש כפורטל קורסים ללימודים וירטואליים לקהל הרחב וללימודים מתקדמים בפסיכותרפיה.
  1.2 הסכם זה יהא מחייב ויפעל לטובת הצדדים, נציגיהם, יורשיהם וכל נציג מורשה אחר שלהם.
  1.3 הסכם זה מהווה את הבסיס המשפטי הבלעדי לכל התדיינות משפטית בנושא השימוש באתר בין המשתמש לבין האתר או מי מטעמו. השימוש באתר מעיד על כך שהמשתמש קרא, הבין והסכים לכל התנאים שלהלן במלואם.
  1.4 תנאי השימוש באתר מנוסחים לפרקים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים לשני המינים.

 2.  רישום לאתר – מטפלים

  2.1 מטפלים המעוניינים להירשם לשירותי האתר ידרשו בהזנת שם משתמש, בחירת סיסמה והצגת תעודת מומחה בתחום בריאות הנפש (להלן: "חשבון משתמש"). מידע זה יסייע לצוות האתר להציע למשתמש תכנים מותאמים אישית. המשתמש מתחייב לספק מידע אמין ופרטים נכונים על מנת לקבל את המידע הרלוונטי עבורו. 
  2.2 תעודת מומחה בתחום בריאות הנפש, כוללת:  פסיכולוג בעל תואר שני טיפולי או פסיכולוג מתמחה או מומחה בתחום טיפולי (חינוכי, רפואי, שיקומי, קליני, תעסוקתי), פסיכיאטר (מתמחה או מומחה), עו"ס, מטפלים בהבעה, בוגרי קורס הכשרה המוכר לאיגודים המקצועיים הבאים: איט"ה, האגודה הישראלית לטיפול משפחתי, בוגרי קורס הכשרה ב EMDR (שלב 1 או/ו 2). מועמדים בעלי רקע טיפולי שונה או בוגרי הכשרה טיפולית מחו"ל, מוזמנים לפנות למזכירות לצורך בירור זכאותם להשתתפות בקורסים.
  2.3 מובהר בזאת שהשימוש בתכני הקורסים הינו באחריות המטפלים בלבד.
  2.4 פתיחת חשבון משתמש הינה ללא עלות, אולם מרבית השירותים המוצעים באתר הינם בתשלום. צפייה בקורסים המוצעים באתר, בין אם נרכשו ובין אם הוצעו בחינם, תתבצע על ידי המשתמש מתוך חשבונו האישי ("חשבון המשתמש ") באתר.
  2.5 החשבון באתר הינו אישי ואינו ניתן להעברה. אין להעביר את פרטי הכניסה לחשבון האישי לכל גורם אחר, מלבד המשתמש. 
  2.6 השימוש בתכנים הינו בתשלום (אלא אם יצויין אחרת) ומוגבל למשתמשים בגילאי 18 ומעלה.
  2.7 ככל שמצא משתמש כי בוצעה פריצה לחשבונו האישי, או שמתבצע שימוש לא חוקי או לא נאות בחשבונו, יש לדווח על כך ללא דיחוי דרך לשונית צור קשר, למפעילי אתר "מכללת קליניק 21". 
  2.8 המשתמש רשאי לסגור או להקפיא את חשבונו באתר בכל עת.
  2.9 חל איסור על הקרנה (מסחרית או לימודית) לקהל רחב או שימוש בכתובת דוא"ל משותפת למספר משתתפים, ללא אישור מפורש ובכתב ממכללת קליניק 21.

 3. רישום לאתר – קהל רחב

  3.1 הקורסים לקהל הרחב הינם קורסי העשרה ועזרה עצמית.
  3.2 השימוש בתכנים הינו בתשלום (אלא אם יצויין אחרת) ומוגבל למשתמשים בגילאי 18 ומעלה. 
  3.3 השימוש בקורסי ההעשרה והעזרה העצמית הינו באחריות המשתמשים בלבד ואינו תחליף לטיפול פסיכולוגי בידי איש מקצוע. יובהר באופן חד משמעי כי מכללת קליניק 21 אינה אחראית לכל שימוש עצמי שנעשה בתכני הקורסים.
  3.4 בכל מצב שבו עולה חשש לנזק פיזי או נפשי כתוצאה מהשימוש בתכני הקורס, יש לעצור את השימוש בתכני הקורס ולפנות מיידית לאיש מקצוע מומחה בבריאות הנפש. ניתן לתאם מפגש עם איש מקצוע מומחה בבריאות הנפש דרך מכון קליניק 21. 
  3.5 השימוש בקורסים הינו לצורך אישי וחל איסור בהעתקה או הפצה של הקורסים.
  3.6 חל איסור על הקרנה (מסחרית או לימודית) לקהל רחב ללא אישור מפורש ובכתב ממכללת קליניק 21. 

 4. הליך הרכישה/תשלום ואספקה

  4.1 גישה לאתר אפשרית באמצעות חשבון וסיסמה מכל מחשב, בכל מקום ובכל זמן והאחריות על ניצול תקופת השירותים והשימוש באתר הינה על רוכש המנוי בלבד. 
  4.2 לאחר תום הליך הרכישה וקליטתו במערכת יהיה רשאי הלקוח לעשות שימוש בקורס שרכש לצורך אישי ופרטי בלבד.

 5. חשבון אישי באתר

  5.1 מובהר בזאת כי המשתמש מסכים ומודע לכך שצוות האתר רשאי לאסוף מידע על משתמשי האתר לצורך טיוב השימוש באתר. לצורך השימוש באתר, יידרש המשתמש למסור פרטים אישיים לרבות אמצעי תשלום הנדרשים להסדרת הפעילות באתר. המידע כאמור ישמש את צוות האתר לצורך חיוב המשתמש, טיוב השימוש באתר והסליקה באתר. צוות האתר מתחייב לשמור את פריטי המידע שנמסרים בצורה מאובטחת.

 6. התכנים באתר

  6.1 מובהר בזאת כי זכויות היוצרים, וכל זכויות הקניין הרוחני מכל סוג שהוא ביחס לתכנים המופיעים בו, בין אם מועברים בעל פה ובין אם מועברים בכתב, הינם בבעלותו הבלעדי של האתר. מובהר בזאת, כי הכניסה לאתר או רכישת קורסים אינה מקנה העברת בעלות או מתן רישיון בלתי מוגבל לשימוש בתכני האתר. הרכישה מהווה זכות חד פעמית לשימוש אישי בתכנים בלבד. 
  6.2 חל איסור על כל הקרנה מסחרית או הקרנה לקהל הרחב, ללא אישור מפורש בכתב ממנהלי האתר. שימוש בהיקף נרחב במסגרת הוראה או שימוש מסחרי, כפוף לאישור מפורש ובכתב מ"מכללת קליניק 21 "ויוצרי הקורס. 
  6.3 סימן המסחר "מכללת קליניק 21" הוא בבעלות צוות האתר וחל איסור בדין לעשות בו שימוש ללא הרשאה מטעם צוות האתר. 
  6.4 חל איסור מוחלט לעשות שימוש בתכני האתר, בעיצוב האתר או בכל רכיב אחר, בין אם הוא מוגן באמצעות זכות הרשומה בדין ובין אם לאו. 
  6.5 מובהר כי צוות האתר עושה כמיטב יכולתו לשמור על זכויות יוצרים. במידה וגיליתם הפרת זכויות כלשהי, הנכם מתבקשים לפנות לצוות האתר של מכללת קליניק 21, דרך לשונית צור קשר. 
  6.6 האתר מציע מגוון קורסים מבוססי מחקר בפסיכולוגיה, תוך שימוש במתודות הוראה חדשניות, הכוללות סרטי הדגמה, קבצי תרגול, הדרכות, מצגות, טקסטים, תמונות, איורים, קבצי שמע ומידע נוסף (להלן: "התכנים").
  6.7 פריטי התוכן המוצעים לצפייה באתר מוצגים בעמוד מידע הכולל את שם פריט התוכן, תיאור התוכן המוצג בו, משך ההשאלה ומחיר הצפייה בפריט. למען הסדר הטוב, יודגש  כי המידע אודות פריטי התוכן הינו תיאור בתמצית ואינו ממצה או משקף את מלוא התוכן המופיע בפריט. 
  6.8 מובהר כי מכללת קליניק 21 הנה בעלת שיקול הדעת הבלעדי בנוגע להעלאת תכנים לאתר האינטרנט ולהסרתם לרבות הקורסים וכל תוכן אחר. 
  6.7 מובהר כי הקורסים המועברים לציבור הרחב הינם לצרכי העשרה בלבד, אין לראות בהם ייעוץ פרטני למשתתפי הקורס. מובהר כי הקורסים המתקדמים נועדו להעשרת הידע המקצועי של המטפלים ואינם תחליף להדרכה מקצועית על מקרים פרטניים. 
  6.8 הצפייה בתכנים כפופה לחיבור תקין ומהיר לרשת האינטרנט.

 7. הפסקת התקשרות

  7.1 מובהר כי חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 מאפשר ביטול עסקה תוך 14 יום מיום ביצוע העסקה. יחד עם זאת החוק מונה מקרים ובהם אין זכות ביטול ובכללם עסקאות הנוגעות לשימוש בתכנים הניתנים להעתקה כדוגמת הקורסים באתר קליניק 21 (בלשון החוק:  " טובין הניתנים להעתקה, שעתוק או שכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית"). משכך לא תבוטל עסקה שבה הלקוח שילם עבור קורס וצפה בו למשך למעלה מ-5 דקות.
  7.2 מובהר כי צוות האתר רשאי על פי שיקול דעתו להגביל את הצפייה בתכנים או לבטל באופן גורף ומוחלט במקרים שבהם המשתמש לא הסדיר את התשלום עבור שירותים אלה.
  7.3 לצוות האתר תהיה הזכות להקפיא את הזמינות של קורס שנרכש לצפייה בעסקת ללא הגבלת זמן בגין חומרי לימוד שהתיישנו או מסיבות רלוונטיות אחרות ללא ביצוע החזר כספי ללקוח וללא הודעה מראש.

 8. שונות

  8.1 מובהר כי צוות האתר רשאי לערוך שינויים מבניים באתר, לרבות הסרת שירותים או מוצרים על פי שיקול דעתו הבלעדי. בנוסף, צוות האתר רשאי לערוך מעת לעת פעילויות תחזוקה אשר עשויות להשבית את זמינות האתר לפרקי זמן קצרים. צוות האתר לא יישא באחריות משפטית בשל חוסר זמינות האתר. 
  8.2 מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר, הוא אך ורק בבתי-המשפט המוסמכים במחוז ירושלים, ועל השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
  8.3 צוות האתר רשאי לעדכן את תנאי השימוש ללא הודעה מוקדמת.
  8.4 צוות האתר זמין לפניות בכל נושא בכתובת דרך לשונית צור קשר באתר "מכללת קליניק "21. 

  1.  
 1.  

שלחו לנו הודעה

לתמיכה טכנית, משוב על הקורסים וקבלת הרשאות לצפיה בקורסים.